Ετικέτες

Ικαρία (240) Ελλάδα (136) Εκλογές 2010 (114) Περιφέρεια Β.Αιγαίου (107) Περιβάλλον (96) Ακτοπλοϊκό (71) Πολιτική (60) Πολιτισμός (55) Τ.Αυτοδιοίκηση (54) Κινητοποίηση (53) Σάμος (50) Ικαριώτες (42) Πλημμύρα 2010 (42) Υγεία (41) Βαρδίκος (37) Ικαριακή Ραδιοφωνία (36) Αρχιπέλαγος (34) Θέσεις (33) Αθλητισμός (31) Καιρός (28) Εκδηλώσεις (26) Σύλλογοι (26) Φύση (23) Κόσμος (22) Δήμος Ικαρίας (21) Ενέργεια (20) Μαγειρική (20) Νομαρχία (17) Διαχείρηση Απορριμάτων (16) Εκπαίδευση (16) Μπάσκετ (15) Φούρνοι Κορσεών (14) Βόρειο Αιγαίο (13) Ιστορικά (12) Οικονομία (12) Αερομεταφορές (11) Δήμος Αγίου Κηρύκου (11) kavopapas.gr (10) Natura 2000 (9) Τουρισμός (8) Europedirect (7) Δήμος Ραχών (7) Ποδόσφαιρο (7) Φεστιβάλ Ικαρίας (7) Οδικό δύκτιο (6) Εξωτερική Πολιτική (4) Εταιρεία Ικαριακών Μελετών (4) Νησιά (4) Συγκοινωνίες (4) Χοροταξικό (4) Άρτεμις Ταυροπόλος (3) Έπαρχος Ικαρίας (3) Βαρελόσκυλα (3) Ομογένεια (3) ikariamag.gr (2) Άγιος Κήρυκος (2) Ελεύθερη κατασκήνωση (2) Εξπρές Σαμίνα (2) Επαρχείο Ικαρίας (2) ΠΑΜΕ (2) Σκάκι (2) ikarianet.gr (1) Εθελοντισμός (1) Μουσική (1) Σύλλογος Ικαρίων Επιστημονων (1)

23 Φεβ 2011

Απλές διαδικασίες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών


Απλοποιήσεις στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτήρια, οικόπεδα εντός κι εκτός σχεδίου φέρνει η τροποποιητική απόφαση της υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνας Μπιρμπίλη, που έρχεται να βελτιώσει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο, «θεραπεύοντας» και επιλύνοντας ειδικά προβλήματα που εντοπίστηκαν στην πράξη.

Με αποφάσεις της, ανάβει το «πράσινο φως» για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε «ειδικές» περιπτώσεις. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, πλέον, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές:
1. Εξασφαλίζεται ότι οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ εφαρμόζονται για το σύνολο των φωτοβολταϊκών σταθμών.
2. Αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας στην περίπτωση εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων.
Απλές διαδικασίες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
3. Οι ελάχιστες αποστάσεις των εγκαταστάσεων και του συνοδού οικίσκου από τα όρια γηπέδου γίνονται ρεαλιστικότερες, επιτρέποντας την αξιοποίηση μεγαλύτερου ποσοστού κάλυψης γηπέδου.
4. Καθορίζονται, εκ νέου, οι απολύτως αναγκαίες κατασκευές με άρση του περιορισμού ύψους και εισάγεται κατάλληλη ρύθμιση ώστε να καθίσταται δυνατή η εγκατάσταση όσων οικίσκων εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι απαραίτητοι στις εγκαταστάσεις αυτές, ανεξαρτήτως της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος τους.
5. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για θέματα ασφαλείας, δεδομένης της σημαντικής αύξησης του ορίου εγκατεστημένης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών από 150kW σε 1MW που εισήγαγε ο πρόσφατος ν.3851/2010 σε συνδυασμό με την κατάργηση για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ της διαδικασίας έγκρισης εργασιών και αντικατάστασή της από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
Ακάλυπτοι χώροι
Σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων τους, ανεξάρτητα αν αυτά εντάσσονται σε εκτός ή εντός σχεδίου πόλεως περιοχές:
1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης χώρου μετά από έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας σε χαρακτηρισμένους παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτήρια, εφόσον δεν απαγορεύεται η εγκατάστασή τους από τα σχετικά διατάγματα.
2. Γίνεται ρητή μνεία στην απαγόρευση τοποθέτησης εγκαταστάσεων σε αδόμητα οικόπεδα (εντός σχεδίου).
3. Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα και στην απόφαση αυτή για θέματα ασφαλείας και, τηρουμένου του πνεύματος του νομοθέτη για απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων σε κτήρια, για την περίπτωση τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος μεγαλύτερης των 100kW, ζητείται δήλωση στατικής επάρκειας του κτηρίου πάνω στο οποίο γίνεται η εγκατάσταση, υπογεγραμμένη από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό.
4. Ειδικά για την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών συστημάτων πάνω σε κτήρια και για ισχύ μέχρι 100kW, όπου δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αλλά απλή γνωστοποίηση εργασιών στον αρμόδιο Διαχειριστή, υπογραμμίζεται η ευθύνη του υποψήφιου παραγωγού για την τήρηση των κείμενων διατάξεων σε προστατευόμενες περιοχές με την απαίτηση υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος εφεξής οφείλει να κοινοποιεί τη Σύμβαση Σύνδεσης στην αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας.
5. Τέλος, κρίθηκε σκόπιμο το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο να απαλλαγεί από τις κατά τα άλλα διατηρούμενες σε ισχύ διατάξεις του αστικού δικαίου με χαρακτήρα δημόσιας τάξης, όπως αυτή της απαίτησης της σύμφωνης γνώμης των συνιδιοκτητών σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, οι οποίες εξακολουθούν να επιβάλλονται κατά περίπτωση.
Ξεπέρασαν τις 26,5 χιλιάδες οι αιτήσεις για εγκατάσταση Φ/Β
Περισσότερες από 26.500 αιτήσεις έχουν κατατεθεί για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, σε όλη τη χώρα, συνολικής ισχύος άνω των 5.000 MW. Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ, τα οποία δεν αφορούν μόνον τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην επιχείρηση, ως διαχειριστή του δικτύου, αλλά και τις άλλες που υποβάλλονται στη ΡΑΕ, στο διασυνδεδεμένο σύστημα η συνολική ισχύς των προτεινόμενων φωτοβολταϊκών φθάνει στα 4.893 MW και στα νησιά στα 152 MW.
Οσο για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες έχουν υποβληθεί 3.373 αιτήσεις για την εγκατάσταση 34 MW, συνολικά. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, στην Ελλάδα ήδη λειτουργούν πέντε εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών πάνελ, που παρήγαγαν το 2010 πάνελ ισχύος 51 MW, εκ των οποίων το 1/3 εξήχθη στη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία κ.λπ. Σε αυτά δεν συνοπολογίζονται οι μονάδες που κατασκευάζουν τις βάσεις εγκατάστασης (trackers).

πηγή: Ημερισία

Δεν υπάρχουν σχόλια: